Editörler

Doç. Dr. Zihni TURKAN

1958 yılında Baf / Kıbrıs’ta doğdu. İlk öğrenimini Kıbrıs’ta, orta öğrenimini Türkiye’de Ankara Bahçelievler Cumhuriyet Lisesi’nde tamamladı. 1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden Yüksek Mimar ünvanı ile mezun oldu. Mesleğini, Kıbrıs’ta serbest mimar olarak mimari proje ve şantiye uygulamaları ile sürdürdü. 1992-93 akademik yılında, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin kurucu kadrosunda öğretim görevlisi olarak yer aldı. Ankara Üniversitesi’nde yürüttüğü doktora çalışmasını, 2000 yılında tamamladı. Halen Y.D.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinde Doç. Dr. olarak öğretim üyeliği yapmaktadır. Uygulanmış mimari tasarımları, akademik bildiri ve makaleleri yanı sıra meslek kuruluşları olan Mimarlar Odası ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde, Yönetim Kurulu Üyeliği ile Başkanlık, Anıtlar Yüksek Kurulu’nda, K.K.T.C. Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nda ve K.K.T.C. İnşaat Encümeni’nde Yönetim Kurulu Üyeliği, iki toplumlu çalışmalar koordinatörlüğü, çeşitli mesleki temsiliyetler gibi birçok görevlerde bulundu. Çeşitli zamanlarda ise proje yarışma jüri üyeliği, sempozyum ve kongrelerde de organizasyon komitesi üyeliği ile koordinatörlük görevlerini gerçekleştirdi. Zihni Turkan, Yük. Mimar Memnune Turkan ile evlidir.

Doç. Dr. Buket ASİLSOY
Editör Yardımcısı

1977 yılında Kıbrıs’ta doğdu. Çayırova İlkokulu’ndaki ilkokul eğitiminden sonra ortaokul ve lise öğrenimini 1994 yılında Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde tamamladı. Ardından 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Peyzaj Planlama Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1999 yılından itibaren peyzaj mimarı olarak farklı kurumlarda peyzaj proje danışmanlık ve uygulama hizmetleri vermiştir. ‘Gazimağusa’da Çevreci Vatandaşlık Potansiyelinin Ölçülmesi’ (Measuring the Potential for Ecological Citizenship among Famagusta Residents) başlıklı doktora tezini Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde 2015 yılında tamamlayarak doktor ünvanı almıştır. Mart 2016 tarihinde ise Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. Buket Asilsoy, 2010-2011 bahar yarıyılından itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde öğretim elemanı olarak bulunmaktadır. Bu kapsamda peyzaj proje (konut bahçesi, kamusal yeşil alanlar ve toplu konut yeşil alanları vs), kentsel peyzaj planlama, çevrecilik ve kent planlama tarihi konularında dersler vermektedir. Uluslararası ve ulusal dergi, konferans ve sempozyumlarda yayınlanmış akademik çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca 2014-16 ve 2016-18 dönemlerinde, KTMMOB Peyzaj Mimarları Odası başkanlığı görevini yürütmüştür. Mart 2019 tarihinde ise Doçent ünvanı almaya hak kazanmıştır.