Dergi Hakkında

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Sn. Dr. Suat İ. Günsel’in teşvik ve katkılarıyla, 2017 yılında  Ekim ayında yayın hayatına başlayan YAKIN MİMARLIK Dergisi, yılda iki kez olmak üzere Nisan ve Ekim aylarında, elektronik ve 2547-8729 ISSN ile açık erişimli olarak, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde yayınlanan uluslar arası, hakemli bir dergidir. 

Amaç
Dergi, Mimarlık, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı alanlarında uluslar arası konu ve sorunlara ait bilimsel araştırmaları ve nitelikli akademik yayıncılığı, evrensel sorunlara ilişkin araştırma ve incelemeleri özendirerek sorunlara çözüm üretmeyi hedefler. Dergi de yayınlanan bilimsel çalışmaları, akademik dünyanın ve kamuoyunun bilgisine nesnel bir çerçevede sunmayı ve bu yol ile de mimarlığa katkı yapmayı amaçlamaktadır. 

Kapsam

Dergide Mimarlık, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı alanlarında ve bunlara bağlı alt alanlarda özellikle disiplinler arası ilişikler de gözetilerek bilginin yayılması ve gelişmesi için hem kavramsal hem de alan araştırmalarına dayalı Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış, nitelikli bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Bu alanlarda gerçekleştirilen araştırmalarla ortaya çıkarılan sonuçların yer aldığı detaylı çalışmalar, derginin kapsamını oluşturmaktadır.

Makalelerin Değerlendirilmesi

Makaleler ön değerlendirme sürecinde, önce yayın kuralları bakımından editörler tarafından değerlendirilir. Yayın kurallarına uymayan makaleler, düzeltilmek üzere yazarlara geri gönderilir. Yayın kurallarına uygun olup, ön değerlendirme sürecinden geçen, derginin yayın ilkelerine uygun olduğu belirlenen her makale, yayımlanmadan önce çift-kör hakemlik sürecinden geçmektedir. Yayın için değerlendirilmek üzere kabul edilen tüm belgeler gizli belgeler olarak incelenir. Gizlilik ilkesine uyarak hakemlerle yazar bilgileri, yazarlarla da hakem bilgileri, editör(ler) tarafından izin verilenler dışında paylaşılmaz. Ayrıca hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen görüş ve öneriler gizli tutulur. Hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda; verilen düzeltmeler yazar/yazarlar tarafından giderildikten sonra makale yayın için hazır duruma gelir. Ancak hakemlerden biri olumlu, biri olumsuz görüş vermesi durumunda üçüncü bir hakem atanır.

Telif Hakkı

Makalenin yayına kabul edilmesi durumunda, bütün yayın haklarına YAKIN MİMARLIK Dergisi sahip olmaktadır. Bu durumda yazarlar, Telif Devir Formu ile Editörlüğe beyanda bulunacaklardır.

Yayıncı: Yakın Doğu Üniversitesi

Kapak Tasarımı: Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz

Arşiv

Derginin ilk sayısı olan Ekim 2017 (Cilt:1, Sayı:1)’den itibaren tüm sayıları, derginin web sayfasında otomatik olarak arşivlenmektedir

İntihal için Tarama

İntihal tesbit edilen makaleler reddedilir. Yazarlar, çalışmalarının özgün olmasını sağlamalıdır ve yazarlar başkalarının çalışmalarını kullanmışlarsa, uygun şekilde atıf yapılmalıdır. İntihal, her türlü etik olmayan yayıncılık davranışını oluşturur. Her başvuru intihal yazılımı (iThenticate ve Turnitin) aracılığıyla taranır ve alıntıların en fazla %20 oranında olup olmadığı kontrol edilir.

Yayın Ücreti

Yakın Doğu Üniversitesi YAKIN MİMARLIK Dergisi yazarlardan herhangi bir başvuru, makale işleme veya yayın ücreti talep etmez. Dergiye herhangi bir reklam alınmaz.
Açık Erişim

YAKIN MİMARLIK Dergisi, yazarların çalışmalarına ücretsiz ulaşmalarına ve herhangi bir kullanıcının, ticari olmamak üzere istediği çalışmayı okumasına, indirmesine ve yazdırmasına ücretsiz olarak izin veren CC- BY-NC 4.0 (Creative Commons) lisanslı, açık erişimli bir dergidir.  Yayıncı veya yazardan önceden izin almadan makalelerin tam metinlerine ulaşılabilir ve diğer bilimsel çalışmalarda yararlanılabilir.

Lisans:

Lisans, her ortamda veya formatta kopyalanmasına ve dağıtılmasına, ticari olmamak koşulu ile başka bir bilimsel çalışmanın oluşturulmasında kullanılmasına izin verir.

Derginin Tarandığı İndeksler: