Popülizm ve Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Hareketler: Orban Hükümeti Özelinde Macaristan Örneği

  • Şebnem Açelya BAŞTAN Çankaya Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Popülizm, Toplumsal Cinsiyet Karşıtlığı, Macaristan

Özet

Bu çalışmada popülizm ve toplumsal cinsiyet karşıtlığının nasıl beraberce işlediği Macaristan üzerinden incelenmiştir. Popülizmin farklı ülkelerdeki, özellikle Viktor Orban hükümeti özelindeki yansıması incelenerek, popülist ideolojinin çoğunlukla sağ kanadının toplumsal cinsiyet kavramını, her türlü politikalarına ve söylemlerine uyarlama amaçlı bir günah keçisi olarak yaftaladığı sonucuna varılmış ve ülke özelindeki örneklerle bu durumun Macaristan’ın politik sahnesinde nasıl yer aldığı bir süreç içerisinde açıklanmıştır. Toplumsal cinsiyet karşıtı hareketlilik, sağ popülistlerin Avrupa Birliği karşıtlığı tutumlarını desteklemek ve yozlaşmış olarak gördükleri elit sınıfı, kendi güçlerinin işleyişinin engellenebileceği her yerde tasfiye etmek adına hayata geçirilmektedir. Macaristan’daki Orban hükümetinin de toplumsal cinsiyet karşıtlığından, kendi hegemonyasını kurmak amacıyla etkin bir biçimde faydalandığı, ideolojik dünya görüşünün tüm boyutlarını desteklemek ve buna yönelik politikaları hayata geçirmesine yardımcı bir destek olarak avantaj sağladığı görülmektedir.

 

Yayınlanmış
2021-10-27