Arap Baharı Sonrası Türkiye'nin Suriyelilere Yönelik Göç Politikaları: Avrupa Birliği'nin Bakış Açısı

  • Hakan ÖZDEMİR İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F.
  • Uğuray UĞURLUDOĞAN İnönü Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Avrupa Birliği, Göç, Suriye, Türkiye

Özet

Bu çalışmanın sorunsalını, Türkiye’nin Suriye krizi sonrasında gerçekleşen kitlesel göç hareketliliğine yönelik politikalarında Avrupa Birliği’nin etkisi teşkil etmiştir. Bu bağlamda öncelikle Suriye krizi sonrasında Türkiye’nin ve Avrupa Birliği’nin Suriyelilere yönelik göç politikaları ele alınmıştır. Akabinde Türkiye’nin Suriyelilere yönelik göç politikaları, Avrupa Birliği açısından değerlendirilmiştir. Kapsamı kısaca bu şekilde ifade edilebilen çalışmada, Türkiye’nin Suriye krizi sonrasındaki göç politikalarında çeşitli etkileri olan AB’nin, “tampon bölge” olarak gördüğü Türkiye üzerinden düzensiz göçü önleyerek göç kontrolünü “dışsallaştırma” yoluna gittiği varsayılmıştır. Çalışmanın sonunda, Türkiye’nin Suriyelilerin yasal statüsünü düzenlemek, ihtiyaçlarını karşılamak ve Suriye krizinin yol açtığı güvenlik tehdidini önlemek maksadıyla önemli adımlar attığı, çok büyük mali külfetleri karşıladığı sonucuna varılmıştır. Avrupa Birliği’nin de Türkiye’nin Suriyelilere gösterdiği misafirperverlikten ve insani yaklaşımından dolayı hoşnut olduğu görülmüştür. Ancak bu dönemde Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye verdiği taahhütleri gereği gibi yerine getirmemesinden ve Suriye’de yaşanan insanlık krizine gereken önemi göstermemesinden dolayı, ikili ilişkilerin sancılı bir sürece girdiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Avrupa Birliği, Göç, Suriye, Türkiye.

 

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

-

Yayınlanmış
2021-10-27