Key Success Factors of Managing Co-Creation Experience

  • Özgecan KALKAN Maltepe Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: birlikte değer yaratma, inovasyon, finansal hizmetler, firmalar arası bağlar, kaynak entegrasyonu

Özet

BİRLİKTE-YARATMA DENEYİMİNİN YÖNETİMİNDE TEMEL BAŞARI UNSURLARI

Ekosistemde birlikte değer yaratma firmaların ve çeşitli paydaşların rollerini değiştirmiştir. Bu makalenin ana amacı, firmaların birleştirici rolünün anlaşılmasına katkıda bulunmak ve başarılı birlikte yaratma uygulamalarının altında yatan temel faktörleri tespit etmektir. Çalışma karma bir yöntem kullanmaktadır; nitel yaklaşımla bankacılık sektöründe birlikte değer yaratmanın nasıl gerçekleştiği tanımlanırken, nicel yaklaşımla birlikte yaratma sürecinin, bankaların inovasyon stratejileri ve algılanan pazar performansları üzerindeki etkilerinin anlaşılmasına çalışılmaktadır. 

Elde edilen bulgulara göre işbirlikçi çalışma, şirketlerin inovasyon derecelerini ve sonuç olarak algılanan pazar performanslarını etkilemektedir. Çok aktörlü bir ortamda kaynak entegrasyonu karmaşıktır ve bu çalışma, birlikte yaratmanın başarısının altında yatan değerlerin ortaya çıkarılması açısından ileride bu konu ile ilgili yapılacak araştırmalara kapı açmakta ve bir ekosistemde paydaşların farklı rollerinin başarılı bir biçimde entegre edilmesi konusunda rehberlik sağlamaktadır.

 

Anahtar kelimeler: birlikte değer yaratma, inovasyon, finansal hizmetler, firmalar arası bağlar, kaynak entegrasyonu

 

 

Yayınlanmış
2021-10-27