YAŞLILAR İÇİN AKILLI EKO-SOSYAL KÖYLER: COVİD-19 SALGINI ODAĞINDA BİR DEĞERLENDİRME

  • Filiz YILDIRIM Ankara Üniversitesi
  • Bilge ABUKAN , Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  • Emine SADAK
Anahtar Kelimeler: Akıllı Eko-Sosyal Köyler, Covid-19, Ekolojik Sosyal Hizmet, Yaşlı refahı

Özet

Eko-sosyal bir kriz olarak Covid-19 salgınını kontrol altına alabilmek için yeni önlemler gündeme gelmektedir. Salgının yayılma hızının görece yavaşladığı ve kontrollü sosyal hayata geçildiği dönemlerde dahi pek çok ülkede yaşlılara yönelik kısıtlayıcı uygulamalar devam etmektedir. Bu kısıtlamalara uzun süre maruz kalmak; fiziksel, zihinsel ve psikolojik sağlık başta olmak üzere yaşlıların pek çok açıdan risk altında olmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle yaşlıların salgından korunmasının yanı sıra salgının yaşlılar üzerindeki uzun süreli etkilerle mücadelede sürdürülebilir yaşam alanları önemli bir yatırım alanı olarak görülmektedir. Buradan hareketle mevcut derleme çalışmanın temel amacı, Covid-19 salgını ile birlikte yaşlılık politikalarında sürdürülebilirliğin, çevrenin ve sağlığın odağa alınması ve böylece yaşlıların yeni normale uygum sağlamaları için akıllı eko-sosyal köylerin önemini açıklamaktır. Bu bağlamda ekolojik sosyal hizmet uygulamalarının yerini ve akıllı eko-sosyal köylerin neden yaşlılar için yapılandırılması gerektiğini ulusal ve uluslararası literatür ışığında açıklayarak sosyal hizmet perspektifinden çıkarımlarda bulunmak hedeflenmektedir.

 

Yayınlanmış
2021-05-12