Soğuk Savaş Sonrası Küreselleşen Dünyada Değişen Güvenlik Tehditleri: AB-NATO İlişkilerinin Yeniden Tanımlanması

  • Müge PALANCI İstanbul Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, NATO, Soğuk Savaş, Güvenlik Tehdidi, Küreselleşme.

Özet

Bu çalışmada, Soğuk Savaş sonrası dönemde değişen güvenlik endişeleri ile birlikte NATO ve Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirilmiştir 1990 sonrasında iki kutuplu sistemin çökmesi ile birlikte güvenlik tehditleri de değişmiş ve artmıştır. Bu bağlamda Soğuk Savaş dönemi boyunca sınırları belli olan güvenlik tehdidi, küreselleşme rüzgârları ile birlikte yerini sınırların belirsiz olduğu yeni ve güvensiz bir ortama bırakmış, bu durum ise devletleri ve uluslararası örgütleri savunma konusunda yeniden yapılanmaya ve işbirliğine yöneltmiştir. Soğuk Savaş dönemi boyunca Amerika Birleşik Devletleri’nin güvenlik şemsiyesi altında kalan Avrupa Birliği; Demir Perde’nin yıkılışı ile birlikte kendi içinde askeri ve siyasi yapılanmasını genişletmeye başlatmıştır. NATO ise Soğuk Savaş sonrası gündemine yeni tehdit unsurları eklerken, Avrupa Birliği ise bölgedeki barış ve istikrarın korunması için NATO’nun Avrupa ayağını güçlü kılmaya çalışarak işbirliğini devam ettirmiştir. Bu bağlamda çalışmamda Soğuk Savaş sonrası NATO- Avrupa Birliği ilişkisi yeniden gözden geçirilmiş ve değerlendirilmeye çalışılmıştır.

 

Yayınlanmış
2021-10-27