İSVEÇ’TE YEREL LİDERLİK

  • Pınar AKARÇAY Trakya Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: isveç, yerel yönetimler, yerel liderlik, siyaset-idare ayrımı, yerel reformlar

Özet

Bu çalışmanın amacı, İsveç’te yerel reformlar ve bu reformların yerel liderliğe olan etkisini incelemektir. Yerel yönetimlerin kurumsal yapılarında ciddi değişiklikler yapan yerel reformlar, temelde klasik model eleştirilerine dayandırılmıştır. Bu bağlamda temel eleştiri, yasama fonksiyonunu yerine getiren yerel meclislerin, yerel yönetimin tüm siyasi güç ve otoritesini elinde bulundurduğu, ‘idare’ fonksiyonunu yerine getiren komitelerin ise daha aciz ve işlevsiz kaldığına yöneliktir. Bu kapsamda, diğer birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi İsveç’te de idareyi ve yerel liderleri güçlü ve işlevsel hale getirmeye çalışan yerel reformlar yapılmıştır. Ancak, uygulamada yerel reformların, yerel liderliği ne kadar güçlü ve işlevsel hale getirdiği önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira pratikte, idare ve yerel liderlik, önceki dönemlere kıyasla daha belirgin roller üstlenmiş olsa da meclis ve siyasi partiler ihtiyaç duyduklarında idari meselelere müdahale edebilmişlerdir. Bununla birlikte, yapılan yerel reformlarda yerel liderlerin ‘siyaset’ ile etkileşimindeki, rol ve konumu yeterince açık biçimde ortaya konmadığından, yerel liderler, idarecilik ve parti üyesi olmak arasında kalmış ve belirgin bir davranış ortaya koyamamışlardır.

Anahtar Kelimeler: İsveç, Yerel Yönetimler, Yerel Liderlik, Yerel İdare, Yerel Reformlar

Yayınlanmış
2021-05-12