AMERİKAN DIŞ POLİTİKASINDA BAŞKAN OBAMA DÖNEMİ’NİN PLÜRALİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  • Mehmet BABACAN BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Anahtar Kelimeler: Amerikan dış politikası, Barack Obama, Plüralizm, Obama Doktrini, Yumuşak güç.

Özet

Bu çalışmanın temel amacı Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 44. Başkanı Barack Obama dönemi dış politika uygulamalarını incelemek ve teorik bir çerçeveye oturtmaktır. ABD siyasal sisteminde dünyanın geriye kalanıyla olan ilişkilerin ve dış politikanın belirlenmesinde Başkanın belirleyici bir rolü bulunduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu siyasal realiteden yola çıkılarak bu çalışmada, ABD’nin 44. Başkanı Barack Obama dönemindeki Amerikan dış politikasının genel hatlarını ve “Obama Doktrini” olarak ifade edilen dış politika anlayışının temellerini ve içeriğini açıklanmaya çalışılacaktır. Bu analizi yapmadan önce dış politika kavramına ve Amerikan siyasal sistemi içerisinde Başkan’ın konumu ve yetkilerine genel ve teorik düzeyde yaklaşılacaktır. Bu çerçevede çalışma, Obama döneminde öne çıkan “yumuşak güç” (soft power) kavramına işaret ederek “Obama Doktrini” bağlamında uluslararası ilişkiler teorilerinden plüralizm kapsamında bir değerlendirme de ortaya koyacaktır. Çalışmanın bu yönüyle literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Yayınlanmış
2021-05-12